Om Leca

Europas ledande producent av lättklinker. Ett enkelt lättfyllnadsmaterial med innovativa fördelar. Leca är ett varumärke för lättklinker, ett aggregat av expanderad lera, Light Expanded Clay Aggregate. Leca® Lättklinker är en enkel produkt och ett naturligt hållbart byggmaterial. Leca finns överallt och även om du inte alltid du vet om det.
 

Med närvaro i 12 europeiska länder fortsätter vi som företag att utveckla och förnya oss. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och affärsmodeller som ger mervärde till både Leca, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi nytänkande och hållbara lösningar.

info

Enkelt
För att göra en byggprocess kostnadseffektivt och smidig, ska ett byggmaterial vara lätt att hantera, lätt att transportera och flexibelt att arbeta med. Leca är just detta. Leca Lättklinker blåses lätt direkt på plats med ca 1 kubikmeter per minut. Genom att blåsa ut lecakulorna kan man enkelt komma åt på platser där det är trångt och svåråtkomligt.
 

Innovativt
Leca är en enkel produkt, våra lösningar är innovativa. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar eller utveckla dräneringslösningar.
 

Partnerskap
Vi har funnits under lång tid, så vi vet att våra produkter fungerar. Men vi vill inte slå oss till ro. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och affärsmodeller som ger mervärde till både Leca, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar för framtiden.

leca_segments

Om Leca® Lättklinker

Löst kan materialet användas som fyllnadsmaterial i både motorvägar, husgrunder och järnvägar. Lös lättklinker fungerar också utmärkt som dränerande material och vattenmagasin med sin stora externa porositet. Där finns ett speciellt filtermaterial som går under varumärket Filtralite som kan användas för att rena vatten ända upp till dricksvattenkvalitet.

Råvaran är finkornig och kalkfattig lera som upphettas till cirka 1100 grader i roterande ugnar. Värmen får leran att expandera. Resultatet blir brända expanderade lerkulor med hårt keramiskt skal och poröst inre med många små luftfyllda celler. Detta ger lättklinker unika och värdefulla egenskaper som att det är starkt, lätt och isolerande.

Kontakta oss om ditt projekt

Hållbarhet

Vi tar hållbart byggande på allvar. Läs mer om vårt viktiga hållbarhetsarbete och vilka steg vi tar för att minska vår miljöpåverkan.

Referensprojekt

Läs om en mängd olika referensprojekt där Leca Lättklinker har varit en del av lösningen.

Leverandsmetoder

Läs mer om hur det går till när Leca Lättklinker levereras och vilka olika metoder som går att tillämpa.