Projektering

Leca Lättklinker är ett unikt lättfyllnadsmaterial som har använts som lättfyllnadsmaterial i bygg- och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet. Dränerande och isolerande egenskaper gör också materialet användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, broar, idrottsplatser och anläggningar. Det spelar egentligen ingen roll hur svårtillgänglig en byggarbetsplats är eftersom materialet går att blåsa ut direkt till angiven plats.

En enkel produkt - men där lösningarna är innovativa.