Vattenhantering

Ett system för dagvattenhantering med Leca Lättklinker bidrar till vattenfördröjning, magasinering, filtrering och dränering. Vattnet lagras i den öppna porstrukturen i det krossade materialet, såväl som i växter och tillväxtmedier.

View more

Relevanta dokument